Breaking the Habit + překlad

11. července 2008 v 9:10 | JuDi |  LINKIN PARK
Breaking the Habit
Memories consume
Like opening the wound
I'm picking me apart again
You all assume
I'm safe here in my room
[Unless I try to start again]

I don't want to be the one
The battles always choose
'Cause inside I realize
That I'm the one confused

I don't know what's worth fighting for
Or why I have to scream
I don't know why I instigate
And say what I don't mean
I don't know how I got this way
I know it's not alright
So I'm breaking the habit
Tonight

Clutching my cure
I tightly lock the door
I try to catch my breath again
I hurt much more
Than anytime before
I had no options left again

I'll paint it on the walls
'Cause i'm the one at fault
I'll never fight again
And this is how it ends

I don't know what's worth fighting for
Or why I have to scream
But now I have some clarity
To show you what I mean
I don't know how I got this way
I'll never be alright
So I'm breaking the habit
Breaking the Habit
Tonight
Rušení (lámání) zvyků
Vzpomínky mě užírají
Jako když se mi otevírá rána
Zase volím být stranou
To všechno ale tušíš
Tady, v mém pokoji, jsem v bezpečí
[A snažím se začít znovu]

Nechci být ten
Kdo chce pořád boj
Protože uvnitř si uvědomuji
Že já jsem ten, kdo je zmatený

Nevím, co stojí za boj
Nebo proč musím křičet
Nevím, proč provokuji
A říkám to, co tak vůbec nemyslím
Nevím, proč jsem se rozhodl takto
Vím, že to není v pořádku
Takže, dnes večer
Ruším zvyky

Tisknu svůj lék
Pořádně zamknu dveře
Zkusím znovu chytnout dech
Bolí to víc
Než kdykoliv předtím
?Opět jsem si nevybral?

Nakreslím to na zdi
Protože, já jsem ten, kdo se mýlí
Už nikdy nebudu bojovat
A takhle to skončí

Nevím, co stojí za boj
Nebo proč musím křičet
Ale teď už mám celkem jasno
Abych ti ukázal, co tím myslím
Nevím, proč jsem se rozhodl takto
Nikdy nebudu v pohodě
Takže, dnes večer
Ruším zvyky
Ruším zvyky
 

Somewhere I belong + překlad

11. července 2008 v 9:08 | JuDi |  LINKIN PARK
Somewhere I Belong
When this began
I had nothing to say
And I'd get lost in the nothingness inside of me
I was confused
And I let it all out to find /that I'm
Not the only person with these things in mind
Inside of me
But all the vacancy the words revealed
Is the only real thing that I've got left to feel
Nothing to lose
Just stuck/hollow and alone
And the fault is my own
And the fault is my own

I want to heal
I want to feel
What I thought was never real
I want to let go of the pain I've held so long
[Erase all the pain 'til it's gone]
I want to heal
I want to feel
Like I'm close to something real
I want to find something i've wanted all along
Somewhere I belong

And I've got nothing to say
I can't believe I didn't fall right down on my face
I was confused
Looking everywhere/only to find that it's
Not the way I had imagined it all in my mind
So what am I
What do I have but negativity
'Cause I can't justify the
Way everyone is looking at me
Nothing to lose
Nothing to gain/hollow and alone
And the fault is my own
The fault is my own

I will never know
Myself until I do this on my own
And I will never feel
Anything else until my wounds are healed
I will never be
Anything 'til I break away from me
And I will break away
I'll find myself today

I want to heal
I want to feel like I'm
Somewhere I belong
Někde, kam patřím
Když to začalo
Slova mě opustila
A ztratil jsem se v prázdnotě uvnitř mě samého
Byl jsem zmatený
A ponechal jsem to všechno bez zjištění / Že nejsem
Jen člověk s těmito myšlenkami
Uvnitř mě
Ale všechna ta prázdnota, ta slova odhaluje
Je to jen skutečná věc, že jsem ztratil cítění
Není co ztratit
Jen strnulý / tak prázdný a osamělý
A můžu si za to sám
A můžu si za to sám

Chci se z toho dostat
Chci cítit
Že to, co jsem si myslel, nikdy nebylo skutečné
Chci propustit tu bolest, kterou jsem v sobě tak dlouho držel
[Smazat všechnu tu bolest dokud to ještě jde]
Chci se z toho dostat
Chci cítit
Jako bych byl blízko něčeho skutečného
Chci najít něco, po čem jsem tak dávno toužil
Někde, kam patřím

Slova mě opouštějí
Nemohu věřit, že jsem nespadl dolů rovnou na mou tvář
Byl jsem zmatený
Dívajíc se všude / jen abych zjistil, že to není
Způsob, jaký jsem si v duchu představoval
Tak kdo jsem?
Proč jsem tak negativní
Protože nemohu ospravedlnit
Způsob, kterým se na mě každý dívá
Není co ztratit
Není co získat / tak prázdný a osamělý
A můžu si za to sám
Můžu si za to sám

Nikdy doopravdy nebudu znát
Sám sebe, dokud budu tohle dělat sám pro sebe
A nikdy nebudu cítit
Nic jiného, dokud se má zranění nezhojí
Nikdy nebudu
'Někdo', dokud se od sebe neodpoutám
A odpoutám se
Dnes najdu sám sabe

Chci se z toho dostat
Chci cítit, že jsem někde
Kam patřím

Kam dál

Reklama